Trendy architektoniczne – 9 najciekawszych. Czy zostaną z nami na dłużej?

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy pojawienie się kilku interesujących rozwiązań w architekturze, które zwiększają funkcjonalność i samowystarczalność budynków. Czy nowoczesne, ciekawe trendy architektoniczne, choć czasem zaskakujące, będą w stanie utrzymać się na dłużej?

Czy najnowsze trendy architektoniczne można uznać za rozwiązania długofalowe?

Nowoczesne rozwiązania w architekturze to efekt wciąż rosnącej świadomości ekologicznej oraz chęć chronienia środowiska. Kurczące się miejsce i zasoby, niszczenie przyrody, postępujące zmiany w klimacie oraz rosnące w szalonym tempie koszty pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej wymuszają na nas poszukiwanie alternatywnych rozwiązań w budownictwie. Niemalże każdy nowoczesny trend, jaki pojawił się w ostatnim czasie, posiada co najmniej jeden z trzech podstawowych celów: ochronę i rewitalizację środowiska, maksymalizację ekonomiczności przedsięwzięcia oraz zwiększenie estetyki powstających projektów. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy najnowsze kierunki w architekturze można uznać za rozwiązania długofalowe? Jaki realny wpływ będą miały na nas i nasze otoczenie? Czy ekologia, ekonomia i estetyka w projektowaniu budynków idą ze sobą w parze?

Ekologia, ekonomia, estetyka

Ekologia to obecnie nie tylko moda, ale przede wszystkim konieczność. Następujące w zastraszającym tempie zmiany klimatyczne oraz degradacja środowiska zaszły zdecydowanie za daleko, aby je ignorować. Rosnące zaludnienie oraz wciąż rozrastający się przemysł to dwa kluczowe elementy, które odciskają piętno na środowisku naturalnym. Architekci z biur architektonicznych przy projektowaniu nowych lub rewitalizacji już istniejących budynków biorą pod uwagę dalekosiężne oddziaływanie budowli na otoczenie. Jeszcze do niedawna rozważano jedynie odwrotny scenariusz, czyli jak grunt i klimat będą działały na budynek.

Równie ważne są kwestie ekonomiczne – im bardziej odchodzimy od drogich, nieodnawialnych źródeł energii, tym mniejsze koszty energii elektrycznej ponosimy. Dzięki energii cieplnej pochodzącej ze słońca oraz sile wiatru uzyskujemy naturalne, nieskończone źródła energii elektrycznej oraz ciepła. W nowoczesnych budynkach stosuje się sprytne zabiegi, dzięki którym znacznie obniża się zapotrzebowanie na energochłonną klimatyzację – dachy pokrywa się roślinnością lub wpuszcza się część budowli w ziemię, aby stworzyć naturalną barierę termoizolacyjną.

Od nowoczesnych budynków wymagamy funkcjonalności, ale również prezencji na jak najwyższym poziomie. Fasady dopasowywane są nie tylko do otaczających przyszły obiekt zabudowań, ale także do elementów przyrody danego rejonu. Odbywa się to poprzez wybór odpowiedniej kolorystyki, materiałów oraz stylu budowli i jej najbliższego otoczenia. Ściany coraz częściej nawiązują wyglądem do otoczenia – zarówno konstrukcji tworzonych ludzką ręką, jak i tych naturalnych. Budynkom nadaje się kształty i kolory wpisujące się w charakterystykę regionu, dzięki czemu tworzą one harmonijną całość i stają się niemalże naturalnym elementem krajobrazu.

Trendy architektoniczne – TOP 9 najciekawszych

We współczesnej architekturze widzimy wyraziste trendy, które mają szansę utrzymać się przez najbliższe dekady i wejść na stałe do kanonu projektów architektonicznych. Stosowane na dużą skalę nie tylko upiększają i urozmaicają miejski krajobraz, ale również pozwalają na znaczące oszczędności przy jednoczesnej ochronie środowiska. Oto lista 9 zaskakujących trendów architektonicznych, które naszym zdaniem warte są szczególnej uwagi.  

Budynki zeroemisyjne

Większość współczesnych architektów dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych. Budynki zeroemisyjne produkują taką ilość energii ze źródeł odnawialnych, która w pełni pokrywa ich zapotrzebowanie. Wprowadza się w nich rozwiązania, które minimalizują zużycie energii, takie jak oświetlenie energooszczędne, pompy ciepła, rekuperacja, systemy zarządzania zużyciem energii. Jednocześnie na budynku i w jego otoczeniu montuje się urządzenia pozyskujące i dostarczające energię elektryczną wprost ze środowiska, bez jednoczesnego eksploatowania nieodnawialnych surowców. 

Odnawialne źródła energii

Energia z OZE pozyskiwana jest w budownictwie w kilku formach. Najpopularniejszą z nich są panele fotowoltaiczne montowane na dachach i gruntach przylegających do budynków. Coraz częściej stosuje się także specjalne szyby odzyskujące i transmitujące ciepło. Poza terenami miejskimi popularne jest pozyskiwanie energii z wiatru przy pomocy wiatraków, które przy sprzyjających warunkach pogodowych są w stanie zasilić w energię elektryczną cały budynek, czy to mieszkalny, czy usługowy. 

Domy odzyskujące wodę

Odzyskiwanie wody opadowej jest wyjątkowo proste i pozwala na znaczące oszczędności. Domy wyposaża się w zespół rynien posiadających siatki wyłapujące większe zanieczyszczenia, takie jak liście i igły z drzew. W otworach przepływowych znajdują się filtry z naturalnych surowców, które zatrzymują zanieczyszczenia pochodzące z powietrza. Przefiltrowana woda trafia do zbiorników opadowych, które często zakopywane są w ziemi lub do metalowych zbiorników wykorzystujących energię słońca do podgrzania odzyskanej wody.

Rekuperacja

Montowanie wentylacji mechanicznej, która jednocześnie pobiera oraz odzyskuje energię elektryczną, to genialna a zarazem prosta metoda oszczędności. Rekuperację stosuje się zarówno w zabudowie mieszkalnej, jak i usługowej. Wszędzie tam, gdzie wentylacja grawitacyjna nie spełnia oczekiwań użytkowników, można z powodzeniem zastosować wentylację mechaniczną. Zapewnia ona regulowany oraz ekonomiczny sposób na dostarczanie świeżego powietrza oraz usuwania dwutlenku węgla.

Naturalne materiały budowlane i wykończeniowe

Bardzo często do nowoczesnej budowy oraz wykończenia fasad i wnętrz stosuje się elementy pochodzące z otoczenia. Poza oczywistym materiałem, czyli drewnem, używa się również kamieni, gliny, piasku, a nawet części roślin, z których tworzy się np. izolację termiczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek koresponduje z otoczeniem, idealnie wpisując się w zajmowaną przestrzeń. Do tego dochodzą również oszczędności wynikające z braku konieczności tworzenia materiałów budowlanych od podstaw.

Dachy i elewacje pokryte roślinnością

Pokrywanie dachów oraz ścian budynków mieszkalnych i usługowych to wciąż rozwijający się trend. Rozwiązanie to stosuje się nie tylko w celach podniesienia estetyki projektu. Roślinność stanowi naturalny filtr przeciwsłoneczny, przez co zapobiega przegrzewaniu się budynku i zmniejsza zapotrzebowanie na klimatyzację. Dodatkowo rośliny pochłaniają dwutlenek węgla oddając w zamian drogocenny tlen. Zielone rośliny oraz podłoże  zwiększają wilgotność, podnosząc tym samym komfort oddychania i jakość powietrza.

Inteligentne budynki

W wielu współczesnych budynkach, w tym projektowanych przez SAO Architecture, stosuje się elektroniczne systemy zarządzania energią. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na automatyczne i kompleksowe sterowanie poborem energii elektrycznej. Dzięki wprowadzeniu inteligentnych budynków możliwe jest dostosowywanie ilości pobieranej energii elektrycznej i cieplnej do faktycznego zapotrzebowania, które jest zróżnicowane w zależności od pory dnia. 

Budynki tematyczne

Popularnym światowym trendem staje się tworzenie bryły i elewacji budynku, które odnoszą się bezpośrednio do charakteru danej budowli. Idealnym przykładem będzie ściana frontowa biblioteki publicznej w Kansas City, która posiada formę okładek książek. W wielu nadmorskich miejscowościach można spotkać gmachy, które wystylizowane zostały na spienione fale, jak na przykład słynna Opera w Sydney. Nowoczesne budynki umiejscowione w otulinach lasów często pokrywane są pionowymi deskami z tych samych drzew, które rosną w okolicy, aby zminimalizować kontrast pomiędzy bryłą budowli a otoczeniem.

Domy na drzewach

W wielu rejonach świata coraz popularniejsze stają się domy posadowione na drzewach. Pozwalają one na znaczne zaoszczędzenie miejsca oraz najbliższy kontakt z naturą. Do ich budowy używa się takich materiałów, jak drewno, słoma i liny z naturalnych surowców. Tego typu domy opierają się na energii z OZE, a za ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi służą im korony drzew.  

Przyszłość nowoczesnych trendów architektonicznych

Jak przewiduje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, w ciągu najbliższych 40 lat powierzchnia budynków może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Obecnie szacuje się, że zaledwie niecałe 4% budowli projektowanych na całym świecie będzie spełniać warunki zeroemisyjności. Na szczęście ten trend jest wciąż rozwijany, a projekty energooszczędne zyskują coraz większe poparcie władz krajów na całym globie. Działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych otrzymują wsparcie finansowe, jak ma to miejsce na przykład wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Promocja tanich oraz oszczędnych rozwiązań to inwestycja w przyszłość.

To właśnie w nowoczesnych trendach architektonicznych dopatrujemy się drogi do zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnej społecznie zabudowy. Proekologiczne, ekonomiczne i estetyczne podejście do projektów budynków mieszkalnych i usługowych to nasza przyszłość. Zabudowa szanująca otoczenie, zarówno pod względem estetycznym, jak i ekologicznym, staje się nowym standardem w świecie projektów architektonicznych na całym świecie. Nurt ten powinien utrzymać się jak najdłużej, ponieważ jako jedyny skupia się w największej mierze na długofalowych efektach projektu budowlanego, czyli naszej wspólnej przyszłości.

Sprawdź także: Inwestycje hotelowe w starej tkance miejskiej