Plan połączenia spółek (ogłoszony 25.05.2022r.)

spółka przejmująca
SAO Architecture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie

oraz

spółka przejmowana
SAO Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie

uzgodniony i sporządzony w dniu 25 maja 2022 r.

pobierz dokument